YKB Grundutbildning

Bli lastbilschaufför eller bussförare

Som yrkesförare har du ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Gods- och persontransporter är en grundbult i ett fungerande samhälle. Många uppskattar också friheten och variationen som jobbet innebär. För att jobba som yrkesförare måste du först ha ett yrkeskompetensbevis (YKB) – och det kan vi på Västerviks Trafikskola hjälpa dig att skaffa.

Vad är YKB Grund (140 timmar)?

YKB Grund (140 timmar) är en grundutbildning bestående av en teoretisk och en praktisk del.

Teoretisk del

Den teoretiska delen ger dig alla kunskaper du behöver om

  • lagar
  • trafiksäkerhet
  • kundbemötande
  • ergonomi och hälsa
  • sparsam körning.

Praktisk del

Den praktiska delen består av minst 10 timmars avancerad körträning.

Vem kan gå utbildningen?

Du kan gå YKB Grund (140 timmar) om

  • du är över 21 år och vill bli yrkesförare för godstransporter med tung lastbil
  • du är över 23 år och vill bli yrkesförare för persontransporter med buss. (Om du är 21 år får du köra en linjesträckning som är max 50 km.)

Eftersom kursen innehåller körträning behöver du även vara i slutet av din körkortsutbildning för C1/C eller D1/D.

Hur blir jag godkänd?

Kursen avslutas med ett skriftligt prov som du skriver hos Trafikverket. Efter godkänt prov ansöker du om ditt yrkeskompetensbevis hos Transportstyrelsen.

Läs mer på Transportstyrelsen

Börja din nya karriär i dag

Låter jobbet som yrkesförare som något för dig? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.